Σπαρακτικό μήνυμα του νέου Γ.Γ. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων: Δεν έχω να πληρώσω τους φόρους μου!

Μετά τον Πάγκαλο, και άλλους όψιμους υπερασπιστές του μνημονίου, της λιτότητας της υπερφορολόγησης, και όλων όσων εφαρμόζωνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στέλνοντας στην αυτοκτονία πολλούς, και στον δρόμο, άστεγους, ακόμα περισσότερους, σειρά είχε ο νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης να μας εμπαίξει.

Ο Χάρης Θεοχάρης, έχοντας περάσει με επιτυχία, όπως τονίζουν αριστερά και δεξιά τα «ανεξάρτητα παπαγαλάκια» των τηλεοπτικών καναλιών, από τη -χρεοκοπημένη σήμερα- Lehman Brothers, αλλά και από την -εξίσου χρεοκοπημένη σήμερα- Ασπίς Πρόνοια, μας ενημερώνει πως δεν έχει να πληρώσει τους φόρους του!

Αυτό ισχυρίστηκε στο 30ό Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ.

Συγκεκριμένα, μόλις ο νέος γενικός γραμματέας εσόδων ανέβηκε στο βήμα, μερίδα συνέδρων άρχισε να διαμαρτύρεται για την πληθώρα φόρων στα ακίνητα.

Εκείνος, σύμφωνα με το Εθνος, σάστισε και, αφού έμεινε για λίγο σιωπηλός, απάντησε: «Κι εγώ, όπως όλοι, αντιμετωπίζω δυσκολίες στην αποπληρωμή των φόρων».

«Εγώ δεν έχω να πληρώσω τους φόρους», φώναξε κάποιος από το ακροατήριο. «Ούτε εγώ έχω!», ανταπάντησε ο γενικός γραμματέας και τα πνεύματα ηρέμησαν.

Τώρα πως γίνεται, ένας επαγγελματίας τόσο επιτυχημένος όσο πλασσάρεται ο Χάρης Θεοχάρης, να δηλώνει δημόσια πως δεν έχει να πληρώσει τους φόρους του, και να μην ντρέπεται για αυτή του την κουβέντα, το ξέρει ο ίδιος, καθώς και αυτοί που τον επέλεξαν για τη δουλειά αυτή.

Ενδιαφέρον ωστόσο θα έχει να εξετάσουμε ποιές ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητες του κ. Θεοχάρη στη νέα του θέση και την παντοδυναμία που θα συγκεντρώσει χάρη στην αμετάκλητη εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών από τον Γιάννη Στουρνάρα, όπως επιτάσσει το τελευταίο μνημόνιο.

Πάρτε ανάσα, και διαβάστε το πρώτο πακέτο αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν σήμερα στον νέο Γ.Γ. Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα κατείχε ο υπουργός Οικονομικών, και σύμφωνα με την απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα, αλλά και της τρόικα, δεν γίνεται να επιστραφούν στο υπουργείου μελλοντικά.

Διευρυμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία και τη δράση των εφοριών, των τελωνείων, την επίτευξη των στόχων τους για την είσπραξη εσόδων, την τοποθέτηση προϊσταμένων, αλλά και την υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στους τομείς αυτούς εκχωρούνται, μεταξύ άλλων, στον γενικό γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, στον γενικό γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μεταβιβάζονται:

– η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:

α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα,

β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας,

γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,

δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,

ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους,

στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης,

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, που συγκροτούν την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκτός των πρακτικών συμβιβασμού για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου,

τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.

– η εισήγηση για τον ορισμό μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η έκδοση πράξεων για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών των μόνιμων και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων,

η εισήγηση για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου,

η εισήγηση για την εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς, – η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.

Οι αρμοδιότητες αυτές, όπως ορίζονται στην εγκύκλιο, μεταβιβάζονται για την άσκηση των καθηκόντων του γενικού γραμματέα που είναι:

– Η διαμόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτήν καθώς και του προσωπικού τους.

Η τοποθέτησης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

– Η υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Η εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών της υποβολής προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, στην οργάνωση, στις αρμοδιότητες και στην διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. – Η μεταφορά πόρων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

– Η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του, καθώς και η απόφαση της έναρξης διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης,

– Η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Από τις αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων εξαιρούνται:

– οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων άλλων φορέων σε οργανικές μονάδες και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων,

– Οι πράξεις πρόσληψης και διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ανάθεσης μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα, – Ο ορισμός των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

με πληροφορίες από News247 και Xrimaonline

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s